Điều kiện Làm Nhân Viên

Điều khoản và điều kiện

  • Điều kiện thành viên tham gia:

– chiều cao tối thiểu trên 1m7 , ngoại hình và face ưa nhìn đều có thể đăng ký tham gia

Sau khi đăng ký thành viên tham gia phải up bài viết phải có những mục bắt buộc sau:

họ tên:…..

năm sinh: ……………………

quê quán:……………………

chiều cao…. cân nặng…..

số đo 3 vòng: …. -……-…..

địa chỉ:……………………….

sđt:……. zalo , fb , nếu có

kèm theo tối thiểu 3 hình (1 chân dung, 1 toàn thân, 1 nửa người)